29. June 2017

Sure 54

< Sure 53: En-Nedžm

> Sure 55: Er-Rahman

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! –

2. a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: “Čarolija neprestana!”

3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.

4. i dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti –

5. mudrost savršena, ali opomene ne koriste,

6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno

7. oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

8. i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: “Ovo je težak dan!”

9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: “Luđak!” – i Nuh je onemogućen bio.

10. I on je Gospodara svoga zamolio: “Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!”

11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

12. i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,

13. a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj

14. koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za onoga ko je odbačen bio.

15. I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

16. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

17. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

18. I Ad nije vjerovao – pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

20. i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,

21. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

22. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

23. I Semud u opomene nije vjerovao.

24. “Zar da slijedimo jednog od nas!” – govorili su. “Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

25. Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!”

26. “Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!

27. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.

28. I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!”

29. Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –

30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor.

32. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

35. iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.

36. A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.

37. Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”

38. A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.

39. “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”

40. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!

41. I faraonovim ljudima su opomene došle,

42. ali oni porekoše dva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Moćni.

43. Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?

44. Zar ovi da govore: “Mi smo skup nepobjedivi!”

45. Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!

46. Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.

47. Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti

48. na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: “Iskusite vatru džehennemsku!”

49. Mi sve s mjerom stvaramo,

50. i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.

51. A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!

52. I sve što su uradili u listovima je,

53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

54. Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka

55. na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Die «Stunde» ist nah, und der Mond ist entzwei gespalten.

2. Doch wenn sie ein Zeichen sehn. wenden sie sich ab und sagen: «Ein ewiges Zauberwerk.»

3. Sie leugnen und folgen ihren bösen Gelüsten. Doch jedem Ding ist eine Zeit bestimmt.

4. Und schon kamen zu ihnen Botschaften, worin eine Warnung war –

5. Vollendete Weisheit; allein selbst die Warnungen richteten (bei ihnen) nichts aus.

6. Drum wende dich ab von ihnen. Am Tage, da der Rufer (sie) rufen wird zu schlimmem Geschehen.

7. Da werden sie hervorkommen aus den Gräbern mit niedergeschlagenen Blicken, als wären sie weithin zerstreute Heuschrecken,

8. Entgegenhastend dem Rufer. Die Ungläubigen werden sprechen: «Das ist ein schrecklicher Tag.»

9. Vor ihnen schon leugnete das Volke Noahs; ja, sie leugneten Unseren Diener und sprachen: «Ein Wahnsinniger, verstoßen!»

10. Da betete er zu seinem Herrn: «Ich bin überwältigt, so hilf Du (mir).»

11. So öffneten Wir die Tore des Himmels dem sich ergießenden Wasser,

12. Und aus der Erde ließen Wir Quellen hervorbrechen, so begegneten sich die Gewässer zu einem beschlossenen Zweck,

13. Und Wir trugen ihn auf einem Gefüge aus Planken und Nägeln.

14. Es trieb dahin unter Unseren Augen: eine Belohnung für ihn, der verworfen worden war.

15. Und Wir machten es zu einem Zeichen für alle Zeit. Ist also einer, der ermahnt sein mag?

16. Wie war dann Meine Strafe und Meine Warnung!

17. Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein mag?

18. Die Àd leugneten. Wie war dann Meine Strafe und Meine Warnung!

19. Wir sandten wider sie einen wütenden Sturmwind zu einer unseligen, unvergeßlichen Zeit,

20. Der Menschen fortriß, als wären sie Schäfte von schon entwurzelten Palmen.

21. Ja, wie war Meine Strafe und Meine Warnung!

22. Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein mag?

23. Die Thamüd verleugneten (ebenfalls) die Warner.

24. Und sie sprachen: «Wie! ein Mensch aus unserer Mitte, ein Einzelner, dem sollen wir folgen? Dann wären wir wahrlich im Irrtum und in brennender Pein.

25. Ist die Ermahnung ihm (allein) gegeben worden von uns allen? Nein, er ist ein prahlerischer Lügner.»

26. «Morgen werden sie erfahren, wer der prahlerische Lügner ist!

27. Wir werden die Kamelstute als eine Prüfung für sie schicken. Drum beobachte sie (o Sáleh) und sei geduldig.

28. Und verkünde ihnen, daß das Wasser zwischen ihnen geteilt ist, (also) soll jede Trinkzeit innegehalten werden.»

29. Doch sie riefen ihren Gefährten, und er packte (sie) und schnitt (ihr) die Sehnen durch.

30. Wie war da Meine Strafe und Meine Warnung!

31. Wir entsandten wider sie einen einzigen Schall, und sie wurden wie dürre, zertretene Stoppeln.

32. Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein mag?

33. Das Volk des Lot verleugnete (ebenfalls) die Warner.

34. Da sandten Wir einen Steinregen über sie, ausgenommen die Familie des Lot, die Wir erretteten im Morgengrauen,

35. Als eine Gnade von Uns. Also belohnen Wir den, der dankbar ist.

36. Und er hatte sie in der Tat vor Unserer Strafe gewarnt, sie aber stritten doch mit den Warnern.

37. Und sie versuchten listig, ihn von seinen Gästen abzuhalten. Daher blendeten Wir ihre Augen (und sprachen): «Kostet nun Meine Strafe und Meine Warnung.»

38. Und in der Morgenfrühe ereilte sie eine dauernde Strafe.

39. «So kostet nun Meine Strafe und Meine Warnung.»

40. Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein mag?

41. Zu dem Volke Pharaos kamen (ebenfalls) die Warner.

42. Sie aber verwarfen alle Unsere Zeichen. Darum erfaßten Wir sie mit dem Griff eines Mächtigen, Allgewaltigen.

43. Sind die Ungläubigen unter euch (den Mekkanern) etwa besser als jene? Oder habt ihr Freispruch in den Schriften?

44. Sprechen sie wohl: «Wir sind eine siegreiche Schar»?

45. Die Scharen werden alle in die Flucht geschlagen werden, und sie werden den Rücken kehren.

46. Nein, die «Stunde» ist die ihnen gesetzte Zeit; und die «Stunde» wird fürchterlich sein und bitter.

47. Die Sünder werden im Irrtum und in brennender Pein sein.

48. Am Tage, da sie ins Feuer geschleift werden samt ihren Anführern: «Fühlet die Berührung der Hölle.»

49. Wir haben ein jegliches Ding nach Maß geschaffen.

50. Und Unser Befehl wird (vollzogen) mit einem einzigen (Worte) gleich dem Blinzeln des Auges.

51. Und Wir haben bereits Leute wie ihr vertilgt. Doch ist auch nur einer, der ermahnt sein mag?

52. Und alles, was sie getan haben, steht in den Büchern.

53. Und alles Kleine und Große ist niedergeschrieben.

54. Die Rechtschaffenen werden inmitten von Gärten und Strömen sein,

55. Auf dem ewigen Platz, beim allmächtigen König.

de_DEGerman
Skip to toolbar