29. June 2017

Sure 56

< Sure 55: Er-Rahman

> Sure 57: El-Hadid

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se Događaj dogodi –

2. događanje njegovo niko neće poricati –

3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;

4. kad se Zemlja jako potrese

5. i brda se u komadiće zdrobe,

6. i postanu prašina razasuta,

7. vas će tri vrste biti:

8. oni sretni – ko su sretni?!

9. i oni nesretni – ko su nesretni?!

10. i oni prvi – uvijek prvi!

11. Oni će Allahu bliski biti

12. u džennetskim baščama naslada –

13. biće ih mnogo od naroda drevnih,

14. a malo od kasnijih –

15. na divanima izvezenim,

16. jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

17. služiće ih vječno mladi mladići,

18. sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –

19. od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –

20. i voćem koje će sami birati,

21. i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

22. U njima će biti i hurije očiju krupnih,

23. slične biseru u školjkama skrivenom –

24. kao nagrada za ono što su činili.

25. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

26. nego samo riječi: “Mir, mir!”

27. A oni sretni – ko su sretni?!

28. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

29. i među bananama plodovima nanizanim

30. i u hladovini prostranoj,

31. pored vode tekuće

32. i usred voća svakovrsnog

33. kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

34. i na posteljama uzdignutim.

35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

36. i djevicama ih učiniti

37. milim muževima njihovim, i godina istih

38. za one sretne;

39. biće ih mnogo od naroda drevnih,

40. a mnogo i od kasnijih.

41. A oni nesretni – ko su nesretni?!

42. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

43. i u sjeni dima čađavog,

44. u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

45. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

46. i uporno teške grijehe činili

47. i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,

48. zar i drevni naši preci?”

49. Reci: “I drevni i kasniji,

50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,

53. i njime ćete trbuhe puniti,

54. pa zatim na to ključalu vodu piti,

55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

57. Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?

58. Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59. vi oblik dajete ili Mi to činimo?

60. Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

61. da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

63. Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

64. Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

65. Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

66. “Mi smo, doista, oštećeni,

67. čak smo svega lišeni!”

68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete –

69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

70. Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?

71. Kažite vi Meni: vatru koju palite –

72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

74. zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

75. I kunem se časom kad se zvijezde gube,

76. a to je, da znate, zakletva velika,

77. on je, zaista, Kur’an plemeniti

78. u Knjizi brižljivo čuvanoj –

79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

80. on je Objava od Gospodara svjetova.

81. Pa, kako ovaj govor omalovažavate

82. i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

83. a zašto vi kad duša do guše dopre,

84. i kad vi budete tada gledali,

85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

86. zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

87. ne povratite, ako istinu govorite?

88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*

89. udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

90. A ako bude jedan od onih koji su sretni –

91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

93. pa, ključalom vodom biće ugošćen

94. i u ognju prženjem.

95. Sama je istina, zbilja, sve ovo –

96. zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Wenn das Ereignis eintrifft –

2. Es gibt nichts, das sein Eintreffen verhindern könnte -,

3. Dann wird es (die einen) erniedrigen, (andere) wird es erhöhen.

4. Wenn die Erde heftig erschüttert wird,

5. Und die Berge gänzlich zertrümmert werden,

6. Dann sollen sie zu Staub werden, weithin verstreutem,

7. Und ihr sollt in drei Ränge (gestellt) werden:

8. Die zur Rechten – was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? -,

9. Die zur Linken – was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? -,

10. Die Vordersten werden die Vordersten sein;

11. Das sind die, die (Gott) nahe sein werden

12. In den Gärten der Wonne.

13. Eine große Schar der Früheren,

14. Und einige wenige der Späteren,

15. Auf durchwobenen Polstern,

16. Lehnend auf diesen, einander gegenüber.

17. Ihnen aufwarten werden Jünglinge, die nicht altern,

18. Mit Bechern und Krügen und Trinkschalen (gefüllt) aus einem fließenden Born –

19. Keinen Kopfschmerz werden sie davon haben, noch werden sie berauscht sein –

20. Und (mit den) Früchten, die sie vorziehen,

21. Und Fleisch vom Geflügel, das sie begehren mögen,

22. Und holdselige Mädchen mit großen, herrlichen Augen,

23. Gleich verborgenen Perlen,

24. Als eine Belohnung für das, was sie zu tun pflegten.

25. Sie werden dort kein eitles Geschwätz noch sündige Rede hören,

26. Nur das Wort: «Frieden, Frieden!»

27. Und die zur Rechten – was (wißt ihr) von denen, die zur Rechten sein werden? -,

28. (Sie werden) unter dornenlosen Lotusbäumen (sein)

29. Und gebüschelten Bananen

30. Und ausgebreitetem Schatten

31. Bei fließenden Wassern

32. Und reichlichen Früchten,

33. Unaufhörlichen, unverbotenen.

34. Und edlen Gattinnen –

35. Wir haben sie als eine wunderbare Schöpfung erschaffen

36. Und sie zu Jungfrauen gemacht,

37. Liebevollen Altersgenossinnen

38. Derer zur Rechten;

39. Eine große Schar der Früheren,

40. Und eine große Schar der Späteren.

41. Und die zur Linken – was (wißt ihr) von denen, die zur Linken sein werden? -,

42. (Sie werden) inmitten von glühenden Winden und siedendem Wasser (sein)

43. Und im Schatten schwarzen Rauches,

44. Weder kühl noch erfrischend.

45. Vor diesem waren sie in der Tat verbraucht durch Üppigkeit

46. Und verharrten in der großen Sünde.

47. Und sie pflegten zu sprechen: «Wie! wenn wir tot sind und zu Staub und Gebeine geworden, sollen wir dann wirklich auferweckt werden?

48. Und unsere Vorväter auch?»

49. Sprich: «Die Früheren und die Späteren

50. Werden alle versammelt werden zur gesetzten Frist eines bestimmten Tags.

51. Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner,

52. Essen sollt ihr vom Baume Saqqüm,

53. Und damit die Bäuche füllen,

54. Und darauf von siedendem Wasser trinken,

55. Trinkend wie die durstigen Kamele trinken.»

56. Das wird ihre Bewirtung sein am Tage des Gerichts.

57. Wir haben euch erschaffen. Warum wollt ihr da nicht die Wahrheit zugeben?

58. Habt ihr betrachtet, was ihr ausspritzt?

59. Schafft ihr es oder sind Wir die Schöpfer?

60. Wir haben bei euch den Tod verordnet, und Wir können nicht daran verhindert werden,

61. Daß Wir an eure Stelle andere bringen gleich euch und daß Wir euch in einen Zustand entwickeln, den ihr nicht kennt.

62. Und ihr kennet doch gewiß die erste Schöpfung. Warum also wollt ihr euch nicht besinnen?

63. Habt ihr betrachtet, was ihr aussäet?

64. Seid ihr es, die ihr es wachsen lasset, oder lassen Wir es wachsen?

65. Wollten Wir es, Wir könnten es alles in Staub verwandeln, dann würdet ihr nicht aufhören, euch zu beklagen:

66. «Wir sind zugrunde gerichtet!

67. Nein, wir sind beraubt.»

68. Habt ihr das Wasser betrachtet, das ihr trinkt?

69. Seid ihr es, die ihr es aus den Wolken niedersendet, oder sind Wir die Sendenden?

70. Wollten Wir es, Wir könnten es bitter machen. Warum also danket ihr nicht?

71. Habt ihr das Feuer betrachtet, das ihr zündet?

72. Seid ihr es, die ihr den Baum dazu hervorbrachtet, oder sind Wir die Schöpfer?

73. Wir haben ihn zur Ermahnung erschaffen und zum Nutzen für die Wanderer durch Wildernisse.

74. Drum preise den Namen deines Herrn, des Großen.

75. Ich schwöre beim Herabschießen der Sterne –

76. Und fürwahr, das ist ein großer Schwur, wenn ihr es nur wüßtet -,

77. Daß dies wahrlich ein erhabener Koran ist,

78. In einem verborgenen Buche.

79. Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten –

80. Eine Offenbarung vom Herrn der Welten.

81. Und ihr wolltet gegenüber dieser (göttlichen) Verkündigung scheinheilig sein?

82. Und daß ihr (sie) leugnet, macht ihr das zu eurem täglichen Brot?

83. Warum wohl, wenn (die Seele des Sterbenden) zur Kehle steigt

84. Und ihr in jenem Augenblick zuschaut –

85. Und Wir sind ihm näher als ihr, nur daß ihr nicht sehet -,

86. Warum wohl, wenn ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollt,

87. Zwingt ihr sie nicht zurück, wenn ihr wahrhaftig seid?

88. Wenn er nun zu denen gehört, die (Gott) nahe sind,

89. Dann (wird er) Glück (genießen) und Duft (der Seligkeit) und einen Garten der Wonne.

90. Und wenn er zu denen gehört, die zur Rechten sind,

91. (Wird ihm ein) «Friede sei mit dir, der du zu denen zur Rechten gehörst!»

92. Wenn er aber zu den Leugnern, Irregegangenen gehört,

93. Dann (wird ihm) eine Bewirtung mit siedendem Wasser

94. Und Brennen in der Hölle

95. Wahrlich, dies ist die Wahrheit selbst.

96. Lobpreise darum den Namen deines Herrn, des Großen.

de_DEGerman
Skip to toolbar