29. June 2017

Sure 26

< Sure 25: El-Furkan

> Sure 27: En-Naml

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ta Sin Mim.

2. Ovo su ajeti Knjige jasne!

3. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?

4. Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli.

5. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.

6. Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju.

7. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?

8. To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje,

9. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

10. A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogriješio,

11. narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao,” –

12. on je rekao: “Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju,

13. da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu,

14. a ja sam njima i odgovoran,* pa se plašim da me ne ubiju.”

15. “Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.

16. Otiđite faraonu i recite: ’Mi smo poslanici Gospodara svjetova,

17. dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama!’”

18. “Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?” – reče faraon –

19. “i uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik?”

20. “Ja sam onda ono uradio nehotice” – reče –

21. “a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio.

22. A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?”

23. “A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon.

24. “Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete” – odgovori on.

25. “Čujete li ?” – reče onima oko sebe faraon.

26. “Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka” – reče Musa.

27. “Poslanik koji vam je poslan, uistinu, je lud” – reče faraon.

28. “Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate” – reče Musa.

29. A faraon reče: “Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!”

30. “Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio?” – upita on.

31. “Pa daj ga, ako istinu govoriš!” – reče faraon.

32. I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava,

33. a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela.

34. “Ovaj je zaista vješt čarobnjak” – reče glavešinama oko sebe faraon –

35. “hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?”

36. “Ostavi njega i brata njegova!” – rekoše – “a u gradove pošalji da sakupljaju,

37. sve čarobnjake vješte će ti dovesti.”

38. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,

39. a narodu bi rečeno: “Hoćete li se iskupiti

40. da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!”

41. A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: “Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?”

42. “Hoće – odgovori on -“bićete tada sigurno meni najbliži.”

43. Musa im reče: “Bacite ono što želite baciti!”

44. I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: “Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!”

45. Zatim Musa baci svoj štap, koji, odjednom, proguta ono što su oni lažno izveli.

46. Čarobnjaci se onda na tle baciše

47. i rekoše: “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,

48. Gospodara Musaova i Harunova!”

49. “Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!” – viknu faraon. – “On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi ćete zapamtiti; poodsijecaću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati!”

50. “Ništa strašno!” – rekoše oni – “mi ćemo se Gospodaru svome vratiti.

51. Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici.”

52. I Mi objavismo Musau: “Kreni noću s robovima Mojim, ali bićete gonjeni.”

53. I faraon posla po gradovima sakupljače:

54. “Ovih je zaista malo

55. i rasrdili su nas,

56. a mi smo svi budni!”

57. I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,*

58. iz riznica i dvoraca divnih.

59. Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi.

60. I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše.

61. Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: “Samo što nas nisu stigli!”

62. “Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.”

63. I Mi objavismo Musau: “Udari štapom svojim po moru!” – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo;

64. i Mi onda tamo one druge približismo – *

65. a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo –

66. i one druge potopismo.

67. To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici

68. a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv.

69. I kaži im vijest o Ibrahimu

70. kada je oca svoga i narod svoj upitao: “Čemu se vi klanjate?”

71. a oni odgovorili: “Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo”,

72. On je rekao: “Da li vas oni čuju kad se molite,

73. ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?”

74. “Ne” – odgovoriše “ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju.”

75. “A da li ste razmišljali” – upita on – “da su oni kojima se klanjate

76. vi i kojima su se klanjali davani preci vaši,

77. doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,

78. koji me je stvorio i na Pravi put uputio,

79. i koji me hrani i poji,

80. i koji me, kad se razbolim, liječi,

81. i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti,

82. i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!

83. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri

84. i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,

85. i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati –

86. i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih –

87. i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,

88. na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,

89. samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.”

90. I Džennet će se čestitima približiti,

91. a Džehennem zalutalima ukazati,

92. i reći će im se: “Gdje su oni kojima ste se klanjali,

93. a niste Allahu; mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći?”

94. pa će i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti bačeni,

95. i vojske Iblisove – svi zajedno.

96. I oni će, svađajući se u njemu, govoriti:

97. “Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi

98. kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali,

99. a na stranputicu su nas naveli zlikovci,

100. pa nemamo ni zagovornika,

101. ni prisna prijatelja –

102. da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!”

103. u tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

104. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

105. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.

106. Kad im brat njihov Nuh reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

107. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

108. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

109. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi,

110. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!” –

111. Oni rekoše: “Kako da te poslušamo, kad te makar ko slijedi slijedi?”

112. “Ne znam ja šta oni rade” – reče on,

113. “svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati,

114. a ja vjernike neću otjerati,

115. ja samo javno opominjem!”

116. “Ako se ne okaniš, o Nuhu!” – rekoše oni – “bićeš sigurno kamenovan!”

117. “Gospodaru moj,” – reče on – “narod moj me u laž utjeruje,

118. pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!”

119. I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili,

120. a ostale potopili.

121. To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

122. a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv.

123. I Ad je smatrao lažnim poslanike.

124. Kad im brat njihov Hud reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

125. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

126. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

127. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

128. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući,

129. i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti,

130. a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?

131. Bojte se Allaha i meni budite poslušni!

132. Bojte se onoga koji vam daruje ono što znate:

133. daruje vam stoku i sinove,

134. i bašče i izvore.

135. Ja se, doista, bojim, za vas na Velikom danu patnje” –

136. Rekoše oni: “Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,

137. ovako su i narodi davnašnji vjerovali,

138. i mi nećemo biti mučeni.”

139. I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

140. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

141. I Semud je smatrao lažnim poslanike.

142. Kad im brat njihov Salih reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

143. Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani

144. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

145. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

146. Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni,

147. u vrtovima i među izvorima,

148. u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?

149. Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete

150. zato se bojte Allaha i poslušni meni budite

151. i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,

152. koji na Zemlji ne zavode red već nered uspostavljaju” –

153. rekoše oni: “Ti si samo opčinjen;

154. ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!”

155. “Evo, to je kamila” – reče on – “u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi,

156. i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!”

157. Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše.

158. I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

159. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv

160. I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.

161. Kad im njihov brat Lut reče: “Kako to da se ne bojite?

162. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

163. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

164. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

165. Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,

166. a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite” –

167. rekoše oni: “Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.”

168. “Ja se gnušam toga što vi radite!” – reče on;

169. “Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!”

170. I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve,

171. osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili,

172. a zatim smo ostale uništili

173. spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!

174. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

175. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

176. I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.

177. Kad im Šuajb reče: “Kako to da se ne bojite?

178. Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

179. zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

180. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

181. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte

182. a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,

183. i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,

184. i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se” –

185. rekoše oni: “Ti si samo opčinjen;

186. i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi;

187. zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš!”

188. “Gospodar moj dobro zna šta vi radite” – reče on.

189. I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana.

190. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

191. a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

192. I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova;

193. donosi ga povjerljivi Džibril

194. na srce tvoje, da opominješ

195. na jasnom arapskom jeziku;

196. on je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih –

197. zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?

198. A da ga objavljujemo i nekom nearapu

199. pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali.

200. Eto, tako ga Mi u srca grješnika uvodimo,

201. oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,

202. koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,

203. pa će reći: “Hoće li nam se imalo vremena dati?”

204. Zašto oni kaznu Našu požuruju?!

205. Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,

206. i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti,

207. zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?

208. Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali

209. da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili.

210. Kur’an ne donose šejtani,

211. nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri,

212. oni ga nikako ne mogu prisluškivati.

213. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!

214. I opominji rodbinu svoju najbližu

215. i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!

216. A ako te ne budu poslušali, ti reci: “Ja nemam ništa s tim što vi radite.”

217. I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga,

218. koji te vidi kada ustaneš

219. da sa ostalima molitvu obaviš,

220. jer On, doista, sve čuje i sve zna.

221. Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani?

222. Oni dolaze svakome lašcu, grješniku,

223. oni prisluškuju – i većinom oni lažu.

224. A zavedeni slijede pjesnike.

225. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude

226. i da govore ono što ne rade,

227. tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Tá Sín Mím.

2. Das sind die Verse des deutlichen Buches.

3. Vielleicht grämst du dich noch zu Tode darüber, daß sie nicht glauben.

4. Wenn Wir wollen, Wir können ihnen ein Zeichen vom Himmel niedersenden, so daß ihre Nacken sich demütig davor beugen.

5. Aber nie kommt ihnen eine neue Ermahnung von dem Gnadenreichen, ohne daß sie sich davon abkehren.

6. Sie haben tatsächlich (die Ermahnung) verworfen; bald aber wird Kunde zu ihnen kommen von dem, was sie verspotteten.

7. Haben sie nicht die Erde betrachtet – wieviel Wir auf ihr wachsen ließen von jeglicher trefflichen Art?

8. Darin ist fürwahr ein Zeichen; jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

9. Und dein Herr, Er ist wahrlich der Allmächtige, der Barmherzige.

10. Und (gedenke der Zeit) da dein Herr Moses rief: «Geh zu dem Volk der Frevler,

11. Dem Volke Pharaos. Wollen sie denn nicht gottesfürchtig sein?»

12. Er sprach: «Mein Herr, ich fürchte, sie werden mich einen Lügner schelten;

13. Und meine Brust ist beengt und meine Zunge ist nicht beredt; schicke darum zu Aaron.

14. Auch haben sie eine Schuldklage wider mich, so fürchte ich, daß sie mich töten wurden.»

15. Er sprach: «Keineswegs! Gehet nur beide hin mit Unseren Zeichen. Wir sind mit euch; Wir werden hören.

16. Gehet denn zu Pharao und sprechet: “Wir sind die Boten des Herrn der Welten.

17. Lasse die Kinder Israels mit uns ziehen.”»

18. (Pharao) sprach: «Haben wir dich nicht als Kind unter uns erzogen? Und du verweiltest unter uns viele Jahre deines Lebens.

19. Und du begingst jene deine Tat, die du begangen, und du warst ein Undankbarer.»

20. (Moses) sprach: «Ich tat es damals, als ich vergeßlich war.

21. So floh ich von euch, da ich euch fürchtete; doch (nun) hat mir mein Herr Weisheit geschenkt und mich zu einem der Gesandten bestimmt.

22. Und das ist die Huld, die du mir vorhältst, daß du die Kinder Israels geknechtet hast.»

23. Pharao sprach: «Und was ist der Herr der Welten?»

24. (Moses) sprach: «Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen den beiden ist, wenn ihr nur glauben wolltet.»

25. (Pharao) sprach zu denen um ihn: «Hört ihr nicht?»

26. (Moses) sprach: «Euer Herr und der Herr eurer Vorväter.»

27. (Pharao) sprach: «Dieser euer Gesandter, der zu euch entsandt ward, ist fürwahr ein Wahnsinniger.»

28. (Moses) sprach: «Der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was zwischen den beiden ist, wenn ihr es nur begreifen würdet.»

29. (Pharao) sprach: «Wenn du einen anderen Gott als mich annimmst, so werde ich dich ganz gewiß ins Gefängnis werfen.»

30. (Moses) sprach: «Wie! selbst wenn ich dir etwas bringe, das offenkundig ist?»

31. (Pharao) sprach: «So bringe es, wenn du die Wahrheit redest!»

32. Da warf (Moses) seinen Stab hin, und siehe, er ward deutlich eine Schlange.

33. Und er zog seine Hand hervor, und siehe, sie ward den Zuschauern weiß.

34. (Pharao) sprach zu den Häuptern um ihn: «Das ist fürwahr ein erfahrener Zauberer.

35. Er möchte euch durch seine Zauberei aus eurem Lande treiben. Was ratet ihr nun an?»

36. Sie sprachen: «Halte ihn und seinen Bruder hin und sende Ausrufer in die Städte,

37. Die dir jeden erfahrenen Zauberer bringen sollen.»

38. So wurden die Zauberer zur anberaumten Zeit an einem bestimmten Tage versammelt.

39. Und es ward zu dem Volk gesprochen: «Wollt ihr euch (auch) versammeln,

40. So daß wir den Zauberern folgen können, wenn sie die Sieger sind?»

41. Als die Zauberer kamen, da sprachen sie zu Pharao: «Wird es auch eine Belohnung für uns geben, wenn wir die Sieger sind?»

42. Er sprach: «Ja, und dann werdet ihr zu den Nächsten gehören.»

43. Moses sprach zu ihnen: «Werfet hin, was ihr zu werfen habt.»

44. Da warfen sie ihre Stricke und ihre Stäbe hin und sprachen: «Bei Pharaos Macht, wir sind es, die sicherlich siegen werden.»

45. Dann warf Moses seinen Stab hin, und siehe, er verschlang (all) das, was sie vorgetäuscht hatten.

46. Da mußten die Zauberer anbetend niederfallen.

47. Sie sprachen: «Wir glauben an den Herrn der Welten,

48. Den Herrn Moses’ und Aarons.»

49. (Pharao) sprach: «Glaubt ihr an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist sicher euer Meister, der euch die Zauberei gelehrt hat. Aber bald sollt ihr es erfahren. Wahrhaftig, für den Ungehorsam will ich euch Hände und Füße abhauen, und wahrhaftig, ich will euch alle ans Kreuz schlagen.»

50. Sie sprachen: «Da ist kein Leid; denn zu unserem Herrn werden wir zurückkehren.

51. Wir hoffen ernstlich, unser Herr werde uns unsere Sünden vergeben, da wir die ersten der Gläubigen sind.»

52. Und Wir offenbarten Moses: «Führe Meine Diener nachts hinweg, denn ihr werdet verfolgt werden.»

53. Und Pharao sandte Ausrufer in die Städte (zu sprechen):

54. «Diese sind nur eine kleine Gemeinde,

55. Dennoch haben sie uns erzürnt;

56. Und wir sind eine wachsame Menge.»

57. So vertrieben Wir sie aus Gärten und Quellen,

58. Und Schätzen und ehrenvoller Ruhestatt.

59. So (geschah es); und Wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe.

60. Und sie verfolgten sie bei Sonnenaufgang;

61. Als die beiden Scharen einander ansichtig wurden, sprachen die Gefährten Moses’: «Wir werden sicherlich eingeholt.»

62. «Keineswegs!», sprach er, «mein Herr ist mit mir. Er wird mich richtig führen.»

63. Darauf offenbarten Wir Moses: «Schlage das Meer mit deinem Stab.» Und es teilte sich, und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg,

64. Und Wir ließen die andern herankommen.

65. Und Wir erretteten Moses und alle, die mit ihm waren.

66. Dann ertränkten Wir die andern.

67. Hierin ist wahrlich ein Zeichen; doch die meisten von ihnen glauben nicht.

68. Dein Herr aber, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

69. Und trage ihnen die Geschichte Abrahams vor,

70. Da er zu seinem Vater und seinem Volke sprach: «Was betet ihr an?»

71. Sie sprachen: «Wir beten Götzen an, und wir sind ihnen stets zugetan.»

72. Er sprach: «Hören sie euch, wenn ihr (sie) anrufet?

73. Oder nützen sie oder schaden sie euch?»

74. Sie sprachen: «Nein, aber wir fanden unsere Väter bei dem gleichen Tun.»

75. Er sprach: «Seht ihr denn nicht, was ihr da angebetet habt,

76. Ihr und eure Vorväter?

77. Sie sind mir feind; nicht so der Herr der Welten,

78. Der mich erschaffen hat, und Er ist es, Der mich richtig führt,

79. Und Der mir Speise und Trank gibt.

80. Und wenn ich krank bin, ist Er es, Der mich heilt,

81. Und Der mich sterben lassen wird und mich dann wieder zum Leben zurückbringt,

82. Und Der, ich hoffe, mir meine Fehler verzeihen wird am Tage des Gerichts.

83. Mein Herr, schenke mir Weisheit und füge mich zu den Rechtschaffenen;

84. Und gib mir einen bleibenden Ruf bei den künftigen Geschlechtern.

85. Und mache mich zu einem der Erben des Gartens der Glückseligkeit;

86. Und vergib meinem Vater; denn er war einer der Irrenden;

87. Und überlasse mich nicht der Schande an dem Tage, da (die Menschen) auferweckt werden,

88. Dem Tage, da weder Besitz noch Söhne frommen,

89. Sondern nur der (gerettet werden wird), der ein heiles Herz zu Allah bringt.»

90. Und das Paradies wird den Rechtschaffenen nahe gebracht werden,

91. Und die Hölle wird sichtbar gemacht werden den Irrenden.

92. Und es wird zu ihnen gesprochen werden: «Wo ist nun das, was ihr anzubeten pflegtet

93. Statt Allah? Können sie euch helfen oder sich helfen?»

94. Dann werden sie kopfüber hineingestürzt werden, sie und die Irrenden,

95. Und Iblis’ Scharen, allesamt.

96. Sie werden sprechen, indes sie miteinander darinnen hadern:

97. «Bei Allah, wir waren in offenkundigem Irrtum,

98. Als wir euch dem Herrn der Welten gleichsetzten.

99. Und es waren nur die Schuldigen, die uns irreführten

100. Und nun haben wir keine Fürsprecher

101. Noch einen liebenden Freund.

102. Gäbe es doch für uns eine Rückkehr (in die Welt), wären wir unter den Gläubigen!»

103. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

104. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

105. Das Volk Noahs verwarf die Gesandten,

106. Da ihr Bruder Noah zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?

107. In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der Sendung.

108. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

109. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür; mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten.

110. So fürchtet Allah und gehorchet mir.»

111. Sie sprachen: «Sollen wir dir glauben, wo es (nur) die Niedrigsten sind, die dir folgen?»

112. Er sprach: «Und welche Kenntnis habe ich von dem, was sie getan haben?

113. Ihre Rechenschaft ist einzig meines Herrn Sache, wenn ihr es nur verstündet!

114. Und ich werde gewiß nicht die Gläubigen verstoßen.

115. Ich bin nichts als ein aufklärender Warner.»

116. Sie sprachen: «Wenn du nicht ablässest, o Noah, so wirst du sicherlich gesteinigt werden.»

117. Er sprach: «Mein Herr, mein Volk hat mich verworfen.

118. Darum richte entscheidend zwischen mir und ihnen; und rette mich und die Gläubigen, die mit mir sind.»

119. So erretteten Wir ihn und jene, die mit ihm in der beladenen Arche waren.

120. Dann ertränkten Wir hernach jene, die zurückblieben.

121. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

122. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

123. Die Àd verwarfen die Gesandten,

124. Da ihr Bruder Hüd zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?

125. In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der Sendung.

126. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

127. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür; mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten.

128. Bauet ihr Malsteine auf jeder Anhöhe, um euch zu vergnügen?

129. Und errichtet ihr Burgen, als solltet ihr lange leben?

130. Und wenn ihr (auf irgendwen) die Hände legt, so legt ihr die Hände als Tyrannen.

131. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

132. Ja, fürchtet Den, Der euch geholfen hat mit dem, was ihr wisset.

133. Geholfen hat Er euch mit Vieh und Söhnen,

134. Und Gürten, und Quellen.

135. Wahrlich, ich fürchte für euch die Strafe eines schrecklichen Tags.»

136. Sie sprachen: «Es ist uns gleich, ob du predigst oder ob du nicht predigst.

137. Dies ist nichts als eine Sitte der Altvordern,

138. Und wir werden nicht bestraft werden.»

139. So verwarfen sie ihn, und Wir vernichteten sie. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

140. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

141. Die Thamüd verwarfen die Gesandten,

142. Da ihr Bruder Sáleh zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?

143. In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der Sendung.

144. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

145. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten.

146. Werdet ihr etwa sicher zurückbleiben unter den Dingen, die hier sind,

147. Unter Gärten und Quellen

148. Und Kornfeldern und Dattelpalmen mit Blütendolden, die fast brechen?

149. Und ihr grabt frohlockend Häuser in die Berge.

150. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

151. Und gehorcht nicht dem Geheiß der Überspannten,

152. Die Unordnung auf Erden stiften und nichts bessern.»

153. Sie sprachen: «Du bist nur der Behexten einer;

154. Du bist nichts als ein Mensch wie wir. So bringe ein Zeichen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.»

155. Er sprach: «Hier ist eine Kamelstute; sie hat (ihre) Trinkzeit, und ihr habt (eure) Trinkzeit an einem bestimmten Tag.

156. Berührt sie nicht mit Bösem, damit euch nicht die Strafe eines schrecklichen Tags ereile.»

157. Sie aber schnitten ihr die Sehnen durch; und danach wurden sie reuig.

158. Allein die Strafe ereilte sie. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

159. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

160. Das Volk des Lot verwarf die Gesandten,

161. Da ihr Bruder Lot zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?

162. In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der Sendung.

163. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

164. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten.

165. Naht ihr, unter allen Geschöpfen, Männern,

166. Und lasset eure Frauen, die euer Herr für euch geschaffen hat? Nein, ihr seid ein Volk, das die Schranken überschreitet.»

167. Sie sprachen: «Wenn du nicht ablässest, o Lot, so wirst du gewiß der Verbannten einer sein.»

168. Er sprach: «Ich verabscheue euer Treiben.

169. Mein Herr, rette mich und die Meinen vor dem, was sie tun.»

170. So erretteten Wir ihn und die Seinen allesamt,

171. Bis auf ein altes Weib unter denen, die zurückblieben.

172. Dann vernichteten Wir die andern.

173. Und Wir ließen einen Regen auf sie niederregnen; und schlimm war der Regen den Gewarnten,

174. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

175. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

176. Das Volk vom Walde verwarf die Gesandten,

177. Da Schoäb zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?

178. In Wahrheit, ich bin euch ein Gesandter, treu der Sendung.

179. So fürchtet Allah und gehorchet mir.

180. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten.

181. Gebt volles Maß und gehöret nicht zu denen, die weniger geben;

182. Und wägt mit rechter Waage.

183. Und vermindert den Menschen nicht ihr Gut und handelt nicht verderbt im Lande, Unheil anrichtend.

184. Und fürchtet Den, Der euch erschuf und die früheren Geschlechter.»

185. Sie sprachen: «Du bist nur der Behexten einer.

186. Und du bist nichts als ein Mensch wie wir, und wir halten dich für einen Lügner.

187. So lasse ein Stück Wolke auf uns niederfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.»

188. Er sprach: «Mein Herr weiß am besten, was ihr tut.»

189. Und sie erklärten ihn für einen Lügner. So ereilte sie die Strafe des Tags des überschattenden Düsters. Das war fürwahr die Strafe eines schrecklichen Tags.

190. Hierin ist wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht.

191. Wahrlich, dein Herr, Er ist der Allmächtige, der Barmherzige.

192. Siehe, dies ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten.

193. Der Geist, der die Treue hütet, ist mit ihm (dem Koran) hinabgestiegen

194. Auf dein Herz, daß du einer der Warner seiest,

195. In deutlicher arabischer Sprache.

196. Und ganz gewiß ist er in den Schriften der Früheren (erwähnt).

197. Ist es ihnen denn nicht ein Zeichen, daß die Kundigen unter den Kindern Israels ihn kennen?

198. Und hätten Wir ihn zu einem Nichtaraber hinabgesandt,

199. Und er hätte ihn ihnen vorgelesen, sie würden nie an ihn geglaubt haben.

200. So haben Wir ihn einziehen lassen in die Herzen der Sünder;

201. Sie werden nicht an ihn glauben, bis sie die schmerzliche Strafe erschauen;

202. Doch sie wird über sie kommen unversehens, ohne daß sie es merken;

203. Dann werden sie sprechen: «Wird uns Frist gewährt werden?»

204. Ist es denn Unsere Strafe, die sie beschleunigen wollen?

205. Siehst du es nicht? Wenn Wir sie jahrelang genießen lassen,

206. Dann aber kommt zu ihnen das, was ihnen angedroht ward,

207. Nichts nützt ihnen dann all das, was sie genießen durften.

208. Und nie zerstörten Wir eine Stadt, ohne daß sie Warner gehabt hätte

209. Zur Ermahnung; und nie sind Wir ungerecht .

210. Die Teufel haben ihn nicht herabgebracht,

211. Noch schickt es sich für sie, noch vermöchten sie es;

212. Denn sie sind ausgeschlossen vom Hören.

213. Rufe daher keinen anderen Gott an neben Allah, damit du nicht zu denen gehörst, die bestraft werden.

214. Und warne deine nächsten Verwandten,

215. Und senke deinen Fittich über die Gläubigen, die dir folgen.

216. Sind sie dir dann aber ungehorsam, so sprich: «Ich bin schuldlos an dem, was ihr tut.»

217. Und vertraue auf den Allmächtigen, den Barmherzigen,

218. Der dich sieht, wenn du dastehst (im Gebet),

219. Und deine Bewegungen inmitten derer, die sich (vor Ihm) niederwerfen;

220. Denn Er ist der Allsehende, der Allwissende.

221. Soll Ich euch verkünden, auf wen die Teufel herniederfahren?

222. Sie fahren hernieder auf jeden gewohnheitsmäßigen Lügner und Sünder.

223. Sie sind ganz Ohr, und die meisten von ihnen sind Lügner.

224. Und die Dichter – es sind die Irrenden, die ihnen folgen.

225. Hast du nicht gesehen, wie sie verwirrt in jedem Tal umherwandern,

226. Und wie sie reden, was sie nicht tun?

227. Die ausgenommen, die glauben und gute Werke verrichten und Allahs häufig gedenken und sich (nur) verteidigen, nachdem ihnen Unbill widerfuhr. Und die Frevler werden bald erfahren, zu welchem Ort sie zurückkehren werden.

de_DEGerman
Skip to toolbar