29. June 2017

Sure 15

< Sure 14: Ibrahim

> Sure 16: En-Nahl

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog!

2. Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.

3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!

4. A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,

5. nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj.

6. Oni govore: “Ej, ti kome se Kur’an objavljuje, ti si, uistinu lud!

7. Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!”

8. Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju.

9. Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!

10. I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali

11. i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali.

12. Eto tako Mi Kur’an uvodimo u srca nevjernika,

13. oni u nj neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim.

14. Kad bismo njih radi kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,

15. opet bi oni, zacijelo, rekli: “Samo nam se pričinjava, mi smo ljudi opčinjeni!”

16. Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili

17. i čuvamo ih od svakog šejtana prokletog;

18. a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva.

19. A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste,

20. i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite.

21. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.

22. Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.

23. I samo Mi dajemo život i smrt, i samo smo Mi vječni,

24. i samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći,

25. a On, Gospodar tvoj će ih, zaista, sve sabrati. On je mudar i sve zna.

26. Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog,

27. a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.

28. I kad Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog,

29. i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!”

30. svi meleki su se, zajedno poklonili,

31. osim Iblisa; on se nije htio s njima pokloniti.

32. “O Iblise,” – reče On – “zašto se ti ne htjede pokloniti?”

33. “Nije moje” – reče – “da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog.”

34. “Onda izlazi iz Dženneta”- reče On – “nek si proklet

35. i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!”

36. “Gospodaru moj,” – reče on – “daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!”

37. “Daje ti se rok” – reče On –

38. “do Dana već određenog.”

39. “Gospodaru moj,” – reče – “zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem,

40. osim među njima Tvojih robova iskrenih.”

41. “Ove ću se istine Ja držati” – reče On:

42. “Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.”

43. Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,

44. on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.

45. oni koji su se Allaha bojali i onog što im je zabranjeno klonili, oni će u džennetskim baščama pored izvora biti.

46. “Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!”

47. I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti,

48. tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.

49. Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj koji prašta i da sam milostiv,

50. ali da je i kazna moja, doista, bolna kazna!

51. I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim –

52. kada su mu ušli i rekli: “Mir!” – on je rekao: “Mi smo se vas uplašili.”

53. “Ne plaši se!” – rekoše – “donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati.”

54. “Zar mi donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?” – reče on – “čime me radujete?”

55. “Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti” – rekoše oni -, “zato nadu ne gubi!”

56. “Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli” – reče on

57. i upita: “A šta vi hoćete, o izaslanici?”

58. “Mi smo poslani narodu navjerničkom” – rekoše –

59. “samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti,

60. osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti.”

61. I kad izaslanici dođoše Lutu,

62. on reče: “Vi ste, doista, ljudi neznani!”

63. “Ne! – rekoše oni. “Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,

64. donosimo ti ono što će se, sigurno, dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.

65. Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje!”

66. I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.

67. U to dođoše stanovnici grada, veseli.

68. “Ovo su gosti moji” – reče on – “pa me ne sramotite,

69. i bojte se Allaha, i mene ne ponizujte!”

70. “A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš?” – povikaše oni.

71. “Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih!” – reče on.*

72. A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.

73. I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,

74. i Mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili –

75. to su, zaista, pouke za one koji posmatraju –

76. on je pored puta, i sada postoji;*

77. to je doista pouka za one koji vjeruju.

78. A i stanovnici Ejke su bili nevjernici,*

79. pa smo ih kaznili, i oba su pored puta vidljivi.*

80. I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,*

81. a Mi smo im dokaze Naše bili dali, ali su oni od njih glave okrenuli.

82. Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,

83. pa i njih u svitanje strašan glas zadesi

84. i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su bili stekli.

85. Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,

86. Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući. –

87. Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju,* i Kur’an veličanstveni ti objavljujemo. –

88. Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih* i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi

89. i reci: “Ja samo javno opominjem!” –

90. kao što smo sljedbenike Knjige opomenuli,

91. one koji Kur’an na dijelove dijele.

92. I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati

93. za ono što su radili!

94. Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani,

95. Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju,

96. koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znaće oni!

97. Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore,

98. zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj

99. i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

1. Alif Lám Rá. Dies sind Verse des Buches und des erleuchtenden Korans.

2. Oft werden die Ungläubigen wünschen, sie wären Muslims.

3. Überlasse sie sich selbst, daß sie schmausen und genießen und daß eitle Hoffnung sie einlülle; bald werden sie es erfahren.

4. Wir haben nie eine Stadt zerstört, ohne daß für sie ein wohlbekannter Erlaß wäre.

5. Kein Volk kann seine Frist überschreiten; noch können sie dahinter zurückbleiben.

6. Sie sprachen: «O du, zu dem die Ermahnung herabgesandt ward, du bist fürwahr ein Verrückter.

7. Warum bringst du nicht Engel zu uns, wenn du der Wahrhaftigen einer bist?»

8. Wir senden keine Engel hernieder, außer mit triftigem Grunde, und dann wird ihnen kein Aufschub gewährt.

9. Wahrlich, Wir, Wir Selbst haben diese Ermahnung hinabgesandt, und sicherlich werden Wir ihr Hüter sein.

10. Wir entsandten schon vor dir (Gesandte) zu früheren Stämmen.

11. Und nie kam ein Gesandter zu ihnen, über den sie nicht höhnten.

12. So lassen Wir diese (Sucht, zu höhnen) in die Herzen der Sünder einziehen;

13. Sie glauben nicht daran, wiewohl das Beispiel der Früheren ergangen ist.

14. Und selbst wenn Wir ihnen ein Tor des Himmels öffneten und sie begännen dadurch hinaufzusteigen,

15. Sie würden gewißlich sprechen: «Nur unsere Blicke sind benommen; fürwahr, wir sind ein behextes Volk.»

16. Und Wir habn fürwahr Türme in den Himmel gesetzt und ihn ausgeschmückt für die Beschauer.

17. Und Wir haben ihn geschützt vor jedem verworfenen Satan,

18. Außer vor jenem, der heimlich lauscht, dann verfolgt ihn eine helle Flamme.

19. Und die Erde haben Wir ausgebreitet, und darein feste Berge gesetzt, und Wir ließen alles auf ihr wachsen im rechten Verhältnis.

20. Und Wir schufen darin Mittel zu eurem Unterhalt und derer, die ihr nicht versorgt.

21. Und es gibt kein Ding, von dem Wir nicht Schätze hätten; aber Wir senden es nur nach bestimmtem Maß hinab.

22. Und Wir senden die befruchtenden Winde, dann senden Wir Wasser nieder von den Wolken, dann geben Wir es euch zu trinken; und ihr hättet es nicht aufspeichern können.

23. Wahrlich, Wir Selbst geben Leben und schicken Tod; und Wir allein sind die Erben.

24. Und Wir kennen wohl jene unter euch, die voranschreiten, und Wir kennen wohl jene, die zurückbleiben.

25. Wahrlich, es ist dein Herr, Der sie versammeln wird. Siehe, Er ist allweise, allwissend.

26. Wahrlich, Wir haben den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm.

27. Und die Dschinn erschufen Wir zuvor aus dem Feuer des heißen Windes.

28. Und (gedenke der Zeit) da dein Herr zu den Engeln sprach: «Ich bin im Begriffe, den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm zu erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm;

29. Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste eingehaucht habe, dann fallet mit ihm dienend nieder.»

30. Da fielen die Engel alle zusammen nieder.

31. Nicht also Iblis; er weigerte sich, unter den Niederfallenden zu sein.

32. (Gott) sprach: «O Iblis, was ist dir, daß du nicht unter den Niederfallenden sein wolltest?»

33. Er antwortete: «Nimmermehr werde ich niederfallen auf die Art eines Menschenwesens, das Du aus trockenem, tönendem Lehm erschaffen hast, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm.»

34. (Gott) sprach: «Hinaus denn von hier, denn wahrlich, du bist verworfen.

35. Fluch soll auf dir sein bis zum Tag des Gerichts.»

36. Er sprach: «Mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zum Tage, an dem sie auferweckt werden.»

37. (Gott) sprach: «Du bist unter denen, die Aufschub erlangen,

38. Bis zum Tage der bestimmten Zeit.»

39. Er antwortete: «Mein Herr, da Du mich als verloren erklärt hast, will ich ihnen wahrlich (das Böse) auf Erden herausschmücken, und wahrlich, ich will sie alle irreleiten,

40. Bis auf Deine erwählten Diener unter ihnen.»

41. (Gott) sprach: «Dies ist ein gerader Weg zu Mir.

42. Fürwahr, du sollst keine Macht haben über Meine Diener, bis auf jene der Verführten, die dir folgen.»

43. Und die Hölle ist wahrlich ihnen allen der verheißene Ort.

44. Sieben Tore hat sie, und jedem Tor ist ihrer ein Teil zugewiesen.

45. Die Rechtschaffenen werden mitten in Gärten und Quellen sein.

46. «Tretet darein in Frieden, geborgen.»

47. Und Wir wollen hinwegnehmen, was an Groll in ihrer Brust sein mag; wie Brüder sitzend auf erhöhten Sitzen, einander gegen über.

48. Müdigkeit soll sie darin nicht berühren, noch sollen sie je von dort vertrieben werden,

49. Verkünde Meinen Dienern, daß Ich fürwahr der Allverzeihende, der Barmherzige bin,

50. Und daß Meine Strafe die schmerzliche Strafe ist.

51. Und verkünde ihnen von den Gästen Abrahams.

52. Da sie bei ihm eintraten und sprachen: «Frieden», antwortete er: «Wir fürchten uns vor euch.»

53. Sie sprachen: «Fürchte dich nicht, wir bringen dir frohe Kunde von einem Sohn, mit Wissen begabt.»

54. Er sprach: «Bringt ihr mir die frohe Kunde ungeachtet dessen, daß mich das Alter ereilt hat? Warum denn bringt ihr mir also die frohe Kunde?»

55. Sie sprachen: «Wir haben dir die frohe Kunde mit der Wahrheit gebracht; sei darum nicht einer der Verzweifelnden.»

56. Er sprach: «Und wer könnte verzweifeln an der Barmherzigkeit seines Herrn, wenn nicht die Verirrten?»

57. Er sprach: «Was ist euer Auftrag, ihr Boten?»

58. Sie sprachen: «Wir sind entsandt zu einem schuldigen Volk,

59. Die Anhänger des Lot ausgenommen. Sie alle sollen wir erretten,

60. Bis auf sein Weib. Wir vermuten, daß sie unter denen sein soll, die zurückbleiben.»

61. Als die Boten zu den Anhängern des Lot kamen,

62. Da sprach er: «Fürwahr, ihr seid fremde Leute.»

63. Sie sprachen: «Nein, aber wir sind zu dir gekommen mit dem, woran sie zweifelten.

64. Und wir sind zu dir gekommen mit der Wahrheit, und gewiß, wir sind wahrhaftig.

65. So mache dich fort mit deinen Angehörigen im (späteren) Teil der Nacht und ziehe hinter ihnen her. Und keiner von euch soll sich umwenden, sondern gehet, wohin euch geboten wird.»

66. Und Wir verkündeten ihm diesen Ratschluß, daß die Wurzel jener abgeschnitten werden sollte am Morgen.

67. Und das Volk der Stadt kam frohlockend.

68. Er sprach: «Das sind meine Gäste, so tut mir nicht Schande an.

69. Und fürchtet Allah und stürzet mich nicht in Schmach.»

70. Sie sprachen: «Haben wir dir nicht verboten, Leute aller Art (aufzunehmen)?»

71. Er sprach: «Hier sind meine Töchter, wenn ihr etwas tun müßt.»

72. Bei deinem Leben, (auch) diese in ihrer Trunkenheit wandern blindlings irre.

73. Da erfaßte die Strafe sie bei Sonnenaufgang.

74. Und Wir kehrten das Oberste zuunterst, und Wir ließen auf sie Backsteine niederregnen.

75. Fürwahr, hierin sind Zeichen für die Einsichtigen.

76. Und es liegt an einer Straße, die besteht.

77. Fürwahr, hierin ist ein Zeichen für die Gläubigen.

78. Auch die Waldleute waren gewißlich Frevler.

79. Darum züchtigten Wir sie. Und beide liegen sie an einer erkennbaren Straße.

80. Auch das Volk von Hidschr behandelte die Gesandten als Lügner.

81. Und Wir gaben ihnen Unsere Zeichen, sie aber wandten sich von ihnen ab.

82. Und sie pflegten sich Behausungen in die Berge zu graben zur Sicherheit.

83. Jedoch die Strafe erfaßte sie am Morgen.

84. Und alles, was sie sich erworben hatten, nützte ihnen nichts.

85. Wir erschufen die Himmel und die Erde und was zwischen den beiden ist, nicht anders als in Weisheit, und die «Stunde» kommt gewiß. Darum vergib in schöner Vergebung.

86. Wahrlich, dein Herr, Er ist der erhabene Schöpfer, der Allwissende.

87. Und Wir gaben dir fürwahr die sieben oft wiederholten (Verse) und den erhabenen Koran .

88. Richte deine Augen nicht auf das, was Wir manchen von ihnen zu kurzem Genuß verliehen, und betrübe dich auch nicht über sie; und senke deinen Fittich auf die Gläubigen.

89. Und sprich: «Ich bin gewiß der aufklärende Warner»

90. Weil Wir (die Strafe) herabsenden werden auf jene, die sich (gegen dich) in Gruppen verbanden,

91. Die den Koran als lauter Lügen erklärten,

92. Darum, bei deinem Herrn, Wir werden sie sicherlich alle zur Rechenschaft ziehen

93. Um dessentwillen, was sie zu tun pflegten.

94. So tue denn offen kund, was dir geboten ward, und wende dich ab von den Götzendienern.

95. Wir werden dir sicherlich genügen gegen die Spötter,

96. Die einen anderen Gott neben Allah setzen, doch bald werden sie wissen.

97. Und fürwahr, Wir wissen, daß deine Brust beklommen wird ob dessen, was sie reden.

98. Aber lobpreise deinen Herrn und sei einer der sich Unterwerfenden.

99. Und diene deinem Herrn, bis der Tod zu dir kommt.

de_DEGerman
Skip to toolbar